Ürünlerimizi Kullanan Siyasetçi ve Ünlüler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Bülent ARINÇ